Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Podmínky ubytování

Spolubydlící a přistýlky

Z dvojice i větších skupin zvolte jednoho vedoucího a toho pak všichni (a správně) uvádějte jako spolubydlícího, i on sám sebe. Doporučujeme, aby se všichni spolubydlící přihlásili co nejdřív po sobě a zaplatili co nejrychleji, abychom mohli rezervovat celý pokoj.

V zájmu maximálního využití kapacit (=pokračování FF) je podmínkou účasti souhlas účastníka s případnou změnou místa ubytování a s ubytováním s cizími osobami, pokud s domluvenými a předem přihlášenými spolubydlícími neobsadí plnou kapacitu pokoje/třídy. Bereme ohledy a nabízíme v tom případě většinou několik řešení.

Existuje možnost si zaplatit celý pokoj pro sebe - doplácí se 100% ceny do základní kapacity pokoje.

1 noc, prodloužení ubytování

Objednávkový systém Amber neumožňuje přihlášení na 1 noc ve většině kapacit. Podle celkové situace s ubytováním budeme postupně v některých ubytovacích zařízeních uvolňovat možnost přihlášení na 1 noc a před FF zveřejníme přehled volných nocí ve všech zařízeních. Cílem je co nejlepší vytížení kapacit a co nejmenší počet přesunů.

Prodloužení ubytování může mít za následek změnu místa ubytování kvůli návaznostem a dalším účastníkům, i když se budeme snažit ubytovat vás v původním místě a provést přesuny ostatních. Cena ubytování se v tom případě počítá stejně, jako by šlo o samostatné ubytování (je tedy možné, že nezískáte slevu za vícedenní ubytování).

Organizace

Účastník na recepci v účastnické obálce dostane ubytovací kartičku s konkrétním místem ubytování, spacákoví účastníci ji dostanou až na místě svého ubytování při zápisu do ubytovací knihy. Další registrace ubytovaných probíhá v hotelích, ubytovnách a internátech podle jejich pravidel, která se mohou lišit.

Účastník má povolen přístup jen do svého ubytovacího zařízení.

Ubytovatelé nemohou provést výměnu míst, všechny požadavky na změny se musejí řešit centrálně na recepci FF, vzhledem k návaznostem ubytování účastníků a také z bezpečnostních důvodů (požadavek hasičů).

Ubytování více osob na pokoji, než je dáno počtem lůžek, není dovolené.

Naši ubytovací partneři mají zakázáno ubytovávat účastníky přímo, za pokus můžete být vyloučeni z účasti na FF.

Svévolné změny nebo nedodržování pravidel našich a ubytovacího zařízení mohou být řešeny vyloučením z FF, případně i trvalým.

Čas ubytování a vyklizení

Pokoj nebo třídu je nutné v den odjezdu vyklidit do 11 hodin. Pokud odjíždíte později, dejte si věci do FF šatny (viz Další služby). Pokud byl volný pokoj, kam se ubytováváte, lze se ubytovat hned od rána - tuto informaci dostanete na recepci festivalu (nikoliv na recepci hotelu). Pokud volný nebyl (pravděpodobnější), je možné se ubytovat nejdříve po výměně prádla a úklidu, v průběhu odpoledne až večera.

Najdete-li náhodou při nastěhování neuklizený pokoj, požádejte pořadatele v ubytovacím zařízení o nápravu.

V Obchodní akademii si účastníci povlékají a svlékají postele a lůžkoviny sami (prádlo při příjezdu dostanou od služby a při odjezdu odevzdají). Potěšíte nás, když to uděláte i v hotelu Fantazie. Díky.

Kouření a pořádek

Je zakázáno kouřit (a používat spotřebiče vyvíjející teplo) všude, s výjimkou hoFFpůdky KD Junior, FF baru KD Junior od 22 hodin, balkónů hotelu Fantazie a určených míst jinde.

Žádáme o udržování pořádku a čistoty ve třídách, na pokojích, chodbách, na toaletách i ve sprchách. Dodržujte osobní hygienu, pravidla bezpečnosti a slušného chování, neobtěžujte ostatní hlukem, zápachem ani jinak. I v ubytování třiďte odpady na plast, papír a ostatní.

Noční klid

Ve třídách bude o půlnoci zhasnuto (kromě orientačních světel). Dodržujte prosím noční klid (0-8 hodin) nejen v ubytovacích zařízeních, ale i před budovami festivalu a při pohybu městem, pro noční diskuse je vyhrazen bar v KD Junior a bar Velký Voči. Nedodržování pravidel může vést k vyloučení z FF a vzhledem ke stížnostem účastníků a obyvatel a komplikacím s policií toto varování myslíme opravdu vážně. Děkujeme za pochopení a dodržování.